Termeni și condiții pentru livrarea produselor Shopup

Condiții generale pentru returul produselor vândute și expediate de Shopup

Date identificare comerciant:

ESALES DEPO S.R.L.
Municipiul Bistrița, Strada Soarelui, Nr.31A
Registrul Comerțului: J06/1777/2022
CUI: 47248429

Detalii despre dreptul la retragere:

Temei legal: Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare 

– Produsul trebuie returnat, pe cât posibil, în ambalajul original, însoțit de factura și chitanța în original.

 – Costurile transportului la retur nu se înapoiază. Vom accepta numai pachetele care au taxe de transport preplătite.

– Produsul returnat trebuie asigurat la valoarea lui reală prin transportator. Confirmarea de primire este obligatorie.

– Returnarea banilor se face prin aceeași metodă prin care ați efectuat plata.

Produsul nu se despăgubește dacă:

– Vă răzgândiți după ce produsul a fost comandat și ați efectuat plata, dacă nu apare una din condițiile menționate la POLITICA DE RETURURI;

– Adresa pe care ați folosit-o pentru a face comanda a fost greșită sau nu a fost exactă.

Vă asigurăm că firma noastră face tot ceea ce este posibil pentru a satisface în cele mai mici detalii cerințele clienților săi.

 Firmele particulare de transport cu care lucrăm garantează manipularea și transportul pachetelor cu cea mai mare grijă, preluând intactă marfa de la expeditor.

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit Ordonanței de urgență nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separate
 • – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

Unele produse au o politică de retur specifică, îți recomandăm să citești condițiile mai jos.

 • Produsele pe care le returnezi trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit. Asigură-te că produsul nu este protejat de parole setate de tine și că ai șters eventualele conturi pe care le-ai definit, astfel încât produsul să nu conțină nici o dată cu caracter personal și să poată fi adus la software-ul inițial.
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.
 • Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat și însoțit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat.
 • Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.
 • Poți returna foliile pentru tablete, telefoane mobile și eBook readere doar dacă nu le-ai folosit.
 • Poți returna becurile, lanternele, prelungitoarele, prizele, bateriile, acumulatorii și încărcătoarele, doar dacă sunt sigilate.
 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.
 • Nu se acceptă returul dacă ai dezinstalat sistemele de operare sau alte programe existente la livrare, dacă produsele au licențe OEM activate sau dacă ai dezinstalat sistemele de operare sau alte programe existente la livrare.
 • Electrocasnicele mici, în cazul în care au fost desigilate și testate de către client, trebuie aduse curate pentru ca returul să fie acceptat.
 • Nu se acceptă returul produselor Cosmetice, a celor din categoria Maternitate și de îngrijire personală dacă au fost utilizate, desigilate sau testate, din motive de protecție a sănătății clienților sau din motive de igienă.
 • Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat, nepurtat, fără pete sau rupturi.
 • Produsele marcate în formularul de retur trebuie predate integral curierului, exact cum au fost bifate în site la solicitarea returului. Dacă în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată.

Produse din categoriile Muzică și filme, Birotică și papetărie, Licențe software, Jocuri PC și jocuri pentru console

 • Licențele software livrate pe cale electronică nu se pot returna. Pentru licențele livrate fizic returul se acceptă doar dacă produsele sunt sigilate.
 • Poți returna muzica și filme, birotica și papetăria, jocuri PC și jocuri pentru console doar dacă acestea nu au fost desigilate.

Livrarea

 • Livrarea Produselor comandate pe acest website se va efectua exclusiv pe teritoriul României.
 • În cazul în care Clientul alege să plătească în numerar la livrare, procesarea comenzii începe imediat după plasare. În cazul în care Clientul folosește o metodă de plată on-line ( Netopia), procesarea comenzii începe după ce a fost confirmată creditarea contului (prin intermediul Netopia) cu 100% din suma datorată pentru comandă – acesta este momentul de la care începe să curgă termenul de livrare a produselor către Client.
 • După ce Clientul a primit confirmarea prin e-mail a comenzii, aceasta va fi livrată de noi Curierului și vă va fi livrată de către Curier într-un termen estimativ de cel mult 3-6 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii sau de la momentul în care contul este creditat cu 100% din valoarea comenzii în cazul plăților efectuate on-line.
 • În momentul livrării de către noi a Comenzii către Curier veți primi o înștiințare în acest sens prin e-mail sau sms la adresa, respectiv numărul de telefon furnizate. În cazul în care din indiferent ce motive termenul de livrare arătat anterior nu va putea fi respectat, veți fi contactat prin e-mail și informat cu privire la termenul efectiv de livrare.Pentru livrare veți fi contactat în prealabil de către Curier, căruia consimțiți să ii furnizăm datele dvs. de contact în acest scop. La primirea Comenzii veți prezenta un act de identitate valid și veți semna AWB-ul/bonul de primire.
 • În cazul în care nu se reușește livrarea coletului după două încercări, coletul ne va fi returnat, urmând să suportați costurile și consecințele returnării.
 • Livrarea se va efectua prin intermediul Curierului ales la libera sa apreciere de către ESALES DEPO S.R.L.
 • Taxele de livrare sunt cele menționate în rubrica specială la momentul finalizării și plasării Comenzii, așa cum sunt confirmate ulterior prin e-mail-ul de confirmare. Prin finalizarea și plasarea Comenzii sunteți de acord cu plata acestor taxe împreună cu Prețul Produselor. Taxa de livrare se aplică pentru fiecare colet în parte.

Cerere de retur anulată
Dacă cererea ta de retur a fost anulată, atunci e posibil să fi avut loc una dintre situațiile:

 • Te-ai răzgândit și nu ai mai predat coletul curierului.
 • Curierul te-a sunat de trei ori, dar nu a reușit să dea de tine.

ANEXĂ PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Preambul:

– Operatorul a luat la cunoştinţă despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016

(denumit în continuare „Regulamentul”) şi în special de obligaţiile care revin oricărui Operator de date cu caracter personal.

– Vânzătorul declară că a fost informat asupra obligaţiei sale de a prezenta garanţii contractuale, legate în special de securitatea,

modalităţile de prelucrare şi de transfer al oricăror date cu caracter personal.

Părţile au convenit încheierea prezentei anexe, parte integrantă din Contract, prin care se stabilesc următoarele:

Articolul 1. – Definiţii

1.1. Conform Regulamentului, părţile agreează următoarele definiţii:

a) „Date cu caracter personal”: desemnează orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă

(denumită în continuare „persoană vizată”). Este considerată a fi o „persoană fizică identificabilă” o persoană fizică ce poate fi

identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, precum un nume, un număr de identificare, date

de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) „Operator”: desemnează Vânzătorul, care stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

c) „Responsabil de prelucrare”: Operatorul sau persoana desemnată responsabilă cu protecția datelor;

d) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemnează orice operaţiune sau orice ansamblu de operaţiuni efectuate sau nu de către Operator cu ajutorul unor procedee automatizate şi

aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,

utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziţie, apropierea sau interconectarea, limitarea, ştergerea sau distrugerea acestora;

e) „Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și

persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

f) „Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printro

declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

g) „Încălcarea securității datelor cu caracter personal”: desemnează o violare a securităţii care atrage după sine, în mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea

neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, păstrate

sau prelucrate în alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

Articolul 2 – Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării

2.1. În baza Contractului, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt următoarele:

 Date personale: nume şi prenume, adresa de e-mail, telefon.

2.2. În măsura în care, în baza Contractului, se vor adăuga categorii de date, părţile vor încheia un act adiţional, care va conţine noile tipuri de date prelucrate.

Articolul 3 – Durata prelucrării. Localizarea fizică a datelor

3.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga perioadă cât Contractul încheiat între părţi va fi în vigoare, cu îndeplinirea prevederilor aferente Capitolul II, Art. 5 din

Regulamentul UE 2016/679, cu referire la modul şi perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

3.2. Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care

sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de

cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu art. 89 alin. (1) din Regulament, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric

adecvate prevăzute în respectivul Regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate („limitări legate de stocare”).

3.3. Operatorul procesează datele cu caracter personal menţionate la Articolul 2, în următoarea locaţie fizică: Hațeg, str. Horea, nr. 115, jud. Hunedoara.

3.4. Vânzătorul nu îşi va schimba locaţia fizică în care procesează date cu caracter personal fără a informa Beneficiarul despre astfel de modificări intenţionate, cu cel puţin 30 (treizeci)

de zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare a acestor

modificări, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificări şi/sau de a solicita măsuri suplimentare.

Articolul 4 – Natura şi scopul prelucrării

4.1. Vânzătorul va prelucra datele cu caracter personal, având temei legal, contractual sau pe bază de consimţământ exprimat în scris pe format hârtie sau prin e-mail.

4.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea de către Vânzător a serviciilor aferente obiectului Contractului.

Articolul 5 – Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal

5.1. Categoriile de persoane vizate sunt următoarele:

Beneficiarul sau destinatarii desemnați de Beneficiar (pentru serviciile oferite în sistem drop-shipping) şi persoanele din cadrul Beneficiarului care au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de Operator.

5.2. Beneficiarul este şi va rămâne proprietarul datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentului Act adițional.

Articolul 6 – Drepturile şi obligaţiile Vânzătorului, în calitatea sa de Operator

6.1. Operatorul şi inclusiv subcontractorii Operatorului (societățile de curierat, dacă livrarea se face prin curier), se obliga faţă de Beneficiar să se conformeze şi să demonstreze

conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează:

a) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;b) Operatorul va colecta datele personale în scopuri determinate, explicite şi legitime, ulterior nefiind permisă prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri;

c) Operatorul se va asigura că datele personale sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

d) Operatorul va păstra datele într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate;

e) Operatorul garantează că datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale,

împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;

f) Operatorul se obligă să pună în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu

Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal, revizuind şi actualizând în mod activ respectivele măsuri;

g) Măsurile tehnice şi organizatorice trebuie să fie menite a asigura că sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării;

h) Operatorul se obligă să păstreze evidenţele activităţilor de prelucrare aflate în responsabilitatea sa, să coopereze cu autoritatea de supraveghere şi să pună la dispoziţia acesteia, la

cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării operaţiunilor de prelucrare respective;

i) În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, Operatorul se obligă să utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, să

implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate;

j) Operatorul se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidenţialitatea sau au o obligaţie statutară adecvată de confidenţialitate;

k) În cazul în care operaţiunile de prelucrare sunt susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, Operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor.

Articolul 7 – Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului

7.1. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului sunt următoarele:

a) Dintre cele două Părţi, Beneficiarul este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar Operatorului sau colectate de către Operator în numele Beneficiarului, iar Beneficiarul are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de către Prestator.

b) Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuată cu respectarea termenilor şi condiţiilor menţionate în instrucţiunile Beneficiarului (astfel cum acestea pot fi modificate periodic), care vor include cel puţin următoarele informaţii: obiectul prelucrării, durata prelucrării, natura şi scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligaţiile şi drepturile Beneficiarului.

c) Beneficiarul are obligaţia să se asigure că există un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal, acoperit de prezentul Act adițional;

Articolul 8 – Raportarea încălcării securităţii datelor cu caracter personal

8.1. Operatorul se obligă să notifice Beneficiarului orice violare a datelor cu caracter personal, în termen de 24 (douăzeci și patru) de ore de la data la care a luat la cunoştinţă de existenţa acesteia şi să transmită Beneficiarului un formular pentru raportarea încălcării, furnizând acestuia cât mai multe informaţii despre încălcarea securităţii datelor cu caracter personal.

8.2. Operatorul garantează că va informa Beneficiarul despre orice evoluţii noi legate de incident şi despre măsurile pe care le ia în legătură cu acesta, consultând Beneficiarul, pentru a limita consecinţele incidentului şi pentru a preveni reapariţia acestuia.

8.3. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Operatorul este obligat să menţină o listă a fiecărei încălcări a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisă către Beneficiar la prima solicitare a acestuia, în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore, în măsura în care se referă la datele cu caracter personal prelucrate de către Operator în numele Beneficiarului. În acest sens,

Operatorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului liste complete și corecte.

Articolul 9 – Răspunderea juridică

9.1. Pentru orice încălcare a securității datelor cu caracter personal şi implicit a drepturilor persoanelor vizate care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficiența măsurilor tehnice de protecţie adoptate de Operator sau produse ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul Act adițional, partea în culpă va fi obligată la plata despăgubirilor pentru prejudiciul direct suferit şi dovedit.

Articolul 10 – Interpretarea clauzelor şi a termenilor.

Clauzele standard

10.1. Toate clauzele prezentului Act Adițional se vor interpreta în spiritul şi conform definiţiilor menţionate la Art.1.

10.2. Clauzele standard ce urmează a fi emise în aplicarea

Regulamentului de către Comisia Europeană şi, după caz, de autoritatea de supraveghere competentă, devin parte integrantă a prezentului Act adițional, fiecare Parte având obligaţia de a lua la cunoştinţă aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificările ulterioare.

Articolul 11 – Autoritatea de Supraveghere

11.1. Părţile agreează că autoritatea de supraveghere convenită este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE? 

 • îți colectăm datele pentru emiterea facturii bunurilor comandate pe site-ul nostru, informații obligatorii ce trebuie să apară pe factură, conform Codului Fiscal;
 • pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • în scop de marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil și te-ai abonat la newsletter-ul nostru. Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;
 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE? 

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.