POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A SITE-ULUI

www.shopup.ro

1. CINE SUNTEM?

ESALES DEPO S.R.L. (denumită în continuare ShopUp sau „Operator”), acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal, depunând în mod constant diligentele necesare pentru a se asigura că prelucrarea de date efectuată respectă cerințele legale în acest domeniu. În acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumăm să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră personale și prin intermediul căruia vă explicăm ce categorii de date cu caracter personal prelucrează ShopUp, modul în care sunt utilizate respectivele date, precum și scopul în care acestea sunt supuse unor operațiuni de prelucrare.

Prezenta Politică se raportează doar la datele personale pe care noi le prelucrăm prin intermediul website-ului nostru www.shopup.ro (denumit în cele ce urmează „Site-ul” sau „Platformă”) în contextul în care interacționați cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe platfomă, prin plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter sau în situația în care doar navigați pe acesta. Dorim să vă asigurăm că am luat toate măsurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastră, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost în prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale și autorizat în acest sens și care respectă angajamente ferme de confidențialitate.

Pentru a ne “cunoaște” virtual, vă punem la dispoziție datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în momentul în care navigați pe sau interacționați cu platforma online www.shopup.ro este ESALES DEPO S.R.L., cu sediul social Municipiul Bistrița, Strada Soarelui, Nr.31A, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J06/1777/2022, având CUI 47248429.

Pentru orice întrebări / nelămuriri cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunteți invitați să transmiteți o cerere la adresa poștală mai sus indicată sau la adresa de corespondență electronică esdepo@yahoo.com. Persoanele care transmit astfel de solicitări către ShopUp sunt rugate să menționeze în subiectul e-mail-ului / pe plicul de corespondență informații precum “protecția datelor”, „GDPR”, „date personale”, în acest mod existând garanția că solicitările vor fi tratate cu prioritate.

În această calitate, veți primi un răspuns în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului către ShopUp, o extindere a acestui termen putând opera numai în situații excepționale. În aceste cazuri, vă asigurăm de faptul că veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest termen.

2. DEFINITII

 1. Prin „date cu caracter personal” se înțelege, în sensul legislației naționale și internaționale în vigoare, orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identitătii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! În sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail etc., astfel cum vor fi descrise în cele ce urmează.

 1. Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

! În sensul acestei politici, prelucrările de date se referă la acele prelucrări efectuate la momentul navigării dumneavoastră pe pagina web www.shopup.ro sau interacțiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platformă.

 1.  „Operator” înseamnă persoana care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! Pentru claritate, în sensul prezentei Politici de Confidențialitate, Operatorul de date cu caracter personal este ShopUp.

 1. Persoana vizată” reprezintă persoana ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării.

! În sensul prezentei Politici, persoana vizată de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navighează pe site-ul www.shopup.ro .

 1. Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

! Prelucrările de date efecuate prin intermediul Platformei și în baza temeiului juridic al consimțământului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decât cele necesare (esențiale), astfel cum este reliefat în pop-up-ul de cookie-uri.

 1. Partea terță” înseamnă persoana fizica sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
 2. Persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

3. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Navigarea dumneavoastră pe site-ul www.shopup.ro și interacțiunea cu acestă implică prelucrarea a două categorii de date cu caracter personal, și anume:

 1. date personale pe care le dezvăluiți Operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comandă sau de contact, respectiv în situația abonării la newsletter), acestea fiind colectate în mod individual;
 2. date pe care le furnizați în mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

ShopUp colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:

A. În cazul plasării unei comenzi:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de reședință / domiciliu, pentru livrarea produsului comandat.

În cadrul acestui formular există și o bifă de abonare la newsletter, însă această prelucrare de date se efectuează numai în baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod direct prin bifarea căsuței specifice și confirmarea abonării la newsletter prin intermediul link-ului transmis de Operator la adresa de e-mail pusă la dispoziția acestuia în scopul primirii de noutăți cu specific comercial și de marketing.

Notă: În situația achitării comenzii online, prin card bancar, datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate de Operator, activitatea de efectuare a plății intrând sub cerințele prevăzute în Politica de confidențialitate a procesatorilor de plată parteneri.

B. Pentru crearea unui cont de utilizator:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de reședință / domiciliu, pentru livrarea produsului comandat;
 • parola cont.

C. În contextul completării formularului de retur:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa reședință / domiciliu;
 • cont bancar (pentru returnarea sumei achitate [contravaloarea produsului returnat]);
 • informații despre comanda plasată și care se dorește a fi returnată (produs comandat/ ID produs, data comandă, suma comandă etc.).

D. Pentru completarea formularului de contact:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • orice alte informații pe care le puneți la dispoziția Operatorului prin completarea casetei „Contact”.

E. În contextul completării formularului pentru detalii, întrebări, sugestii rapide:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • orice alte informații pe care le puneți la dispoziția Operatorului prin completarea casetei „Contact”.

F. Pentru abonarea la newsletter

Abonarea la newsletter este condiționată de oferirea consimțământului dumneavoastră în scopul primirii de mesaje comerciale și de marketing. În acest context, se va prelucra, ca date cu caracter personal, adresa dumneavoastră de e-mail.

Aceste date contribuie la prestarea serviciilor oferite de ShopUp, dar și la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicări de marketing din partea acestuia, însă cu obținerea în prealabil a acordului utilizatorului, astfel cum este detaliat în Politica de abonare la newsletter.

În situația în care se optează pentru facturarea pe persoană juridică, atragem atenția asupra faptului că datele cerute și introduse în formularele de pe site în numele unei persoane juridice nu reprezintă date cu caracter personal (adresa de e-mail a societății ca de exemplu denumire@office, numărul de telefon al societății ca de exemplu numărul de fix etc.) conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

În situația în care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societății persoana fizică (nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoană vizată conform prevederilor GDPR și îi vor fi aplicate toate măsurile de protecție.

Utilizatorul este informat corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când pune la dispoziția Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel ShopUp îndeplinindu-și obligația legală de informare a utilizatorului.

G. Pentru a posta recenzii aferente produselor comandate

 • nume și prenume;
 • nickname/ nume cont utilizator;
 • orice alte date pe care persoana vizată le pune la dispoziția Operatorului prin adăugarea de comentarii aferente recenziilor postate.

De asemenea, Operatorul prelucrează și date de marketing și comunicare numai în baza consimțământului prealabil al utilizatorilor, dar și date tehnice și acțiuni de navigare prin intermediul fișierelor de tip cookie și tehnologiilor similare. Puteți accesa politica noastră de cookie-uri aici.

În situația în care ne veți pune la dispoziție date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai jos descrise, respectiv pentru onorarea comenzilor plasate, pentru soluționarea reclamațiilor dumneavoastră sau pentru oferirea de informații suplimentare, ne rezervăm dreptul de a le elimina de îndată din baza noastră de date.

Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care vă aparțin și anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar și locație, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informații nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice după caz, și nu vor fi făcute publice altfel decât în condițiile inserate în prezenta Politică de Confidențialitate, completata cu Politica de Cookie-uri.

Operatorul își rezervă dreptul de a vă solicita informații suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mail-ului, tipărite sau în orice alt mod considerat oportun pentru Operator, dacă este cazul.

Furnizorii de servicii procesare plăți vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: datele cardului bancar (număr card, CVC etc.), numele și prenumele deținătorului cardului, adresa de reședință / domiciliu, număr de telefon. Acești furnizori de servicii procesare plată prelucrează datele dumneavoastră în calitate de operatori independenți de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrările de date efectuate de aceștia sunt supuse Politicii lor de confidențialitate.

! Notă: ShopUp a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii săi de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plăti etc.), însă nu răspunde pentru prelucrările efectuate de acești furnizori în nume propriu, în situația în care aceștia ar prelucra datele în calitate de operatori independenți, persoana vizată fiind informată în mod corespunzător cu privire la prelucrările ce presupun un transfer de date între ShopUp și orice societate care furnizează servicii către Operator.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate de ShopUp, în vederea prelucrării, unor persoane împuternicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autorităților și instituțiilor financiare, instanțelor judecătorești sau organismelor competente, la solicitarea acestora și în scopul furnizării serviciilor oferite de Operator.

ShopUp poate stoca datele dumneavoastră personale chiar și după înregistrarea unei cereri de ștergere a acestor date, dacă stocarea se face în unul din următoarele scopuri, prevăzute în art. 13 din GDPR, respectiv:

 1. executarea unui contract;
 2. îndeplinirea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplică operatorului;
 3. exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 4. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 5. îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public;
 6. arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 7. apărarea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil;
 8. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4. ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

ShopUp prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și având următoarele temeiuri legale:

 1. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), în concret, în scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele comercializate pe Platforma www.shopup.ro și al încheierii vânzării la distanță;
 2. prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, în cazul transmiterii de comunicări comerciale și de marketing;
 3. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la conținutul site-ului www.shopup.ro sau serviciile oferite de Operator, precum și pentru acțiunile care implică interacțiunea cu platforma online.

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate pentru ca ShopUp să:

 1. îmbunătățească site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 2. determine utilitatea/popularitatea conținutului web prezentat pe site;
 3. trimită notificări tehnice, de asistenta sau administrative;
 4. onoreze cererile și să soluționeze sesizările primite din partea utilizatorilor;
 5. faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de ShopUp;
 6. comunice informațiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 7. protejeze drepturile aparținând ShopUp.

5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul ShopUp prin intermediul website-ului www.shopup.ro sunt reținute pe o perioada de timp rezonabilă raportat la scopul prelucrării datelor, în acord cu prevederile legale în materia arhivării de date.

6. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice rețelelor sociale (spre exemplu, Facebook, Twitter, Instagram etc.), având calitatea de destinatari terți ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele dumneavoastră prelucrate în acest context să fie transferate și în afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European și stocate pe servere din state terțe. În acest sens, Operatorul a implementat o serie de măsuri necesare și adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conformă.

ShopUp se obliga ca datele colectate să fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc. neautorizat baza de date conținând informații referitoare la datele persoanelor vizate vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situației în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/ă de către organele abilitate, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele dumneavoastră să fie dezvăluite către alte companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, precum furnizorii care prestează servicii de mentenanță website, IT, juridice, etc.

De asemenea, datele dumneavoastră vor putea fi prelucrate și de partenerii noștri care prestează servicii de procesare plăți pentru ShopUp. Aceste date sunt prelucrate în vederea efectuării plății aferente comenzii dumneavoastră online.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informații terților cărora consimțiți sau solicitați să efectuam o asemenea dezvăluire.

7. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERȚE

Site-ul www.shopup.ro poate conține link-uri către site-uri terțe ce pot colecta, la rândul lor, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

În cazul conectării la un site web terț, politica de confidențialitate a ShopUp nu va fi aplicabilă și în cazul navigării dumneavoastră pe acel site.

8. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DEȚINEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană fizică care navigheaza pe site-ul nostru, în calitate de persoana vizată, are următoarele drepturi în raport cu ShopUp, ca Operator de date cu caracter personal:

 1. Dreptul la acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului că acesta prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
 2.  Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, în cazul în care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: esdepo@yahoo.com;
 3. Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la ștergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, își retrage consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana vizată solicită limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, caz în care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a răspunde la orice solicitări/ reclamații din partea acesteia;
 5. Dreptul la portabilitate se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci când prelucrarea are ca temei consimțământul sau executarea unui contract și se efectuează prin mijloace automatizate, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 6. Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al ShopUp;
 7.  Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate se referă la faptul că persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, nu va fi posibilă exercitarea acestui drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și ShopUp, este autorizată de dreptul aplicabil Operatorului, cu condiția să se asigure protecția adecvată a drepturilor, libertăților și intereselor persoanelor vizate sau se bazează pe consimțământul persoanei vizate obținut cu respectarea legislației în vigoare;
 8. Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În situația în care persoana vizată consideră că drepturile prevăzute mai sus au fost încălcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;

Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;

Fax: 0.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa ShopUp prin transmiterea unei solicitări la adresa:  Municipiul Bistrița, Strada Soarelui, nr.31A sau la adresa de corespondență electronică menționată mai sus, în cadrul primei secțiuni a prezentei Politici.

9. DISPOZIȚII FINALE

Dacă ShopUp va aprecia că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Operatorul va publica respectivele modificări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează.

Prevederile Politicii de Confidențialitate se completează cu dispozițiile Politicii de Cookie-uri, prezentă pe website-ul www.shopup.ro.